NEW ZEALAND MONG MUỐN CHO PHÉP PHÁ THAI TRƯỚC 20 TUẦN.

Tin Wellington, New Zealand: Trong tuần này, chính phủ New Zealand đã đưa một dự luật để vô hiệu hóa một đạo luật hiện hành cấm phá thai nếu thai kỳ chưa đến 20 tuần tuổi, và chỉ được thực hiện vì lý do y tế mà thôi. Tuy nhiên vừa qua, bà Thủ Tướng Jacinta Ardern vừa loan tin về một dự luật mới để đưa ra quốc hội biểu quyết. Hiện nay, một người phụ nữ muốn phá thai phải có hai bác sĩ giới thiệu để chứng nhận rằng việc mang thai có thể tổn hại đến sức khỏe thể xác cũng như sức khỏe về tinh thần của thai phụ, nhưng nếu dự luật mới được quốc hội thông qua, thì kể từ nay, các thai phụ có thể phá thai khi thai kỳ chưa tới 20 tuần mà không cần phải có giới thiệu của bác sĩ hay có bất kỳ lý do về y tế nào cả. Nếu thai kỳ vượt quá thời hạn 20 tuần tuổi, họ phải có giấy bác sĩ để chứng nhận rằng bào thai có thể gây nguy cơ cho sức khỏe thể xác và tinh thần của thai phụ.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com