CÁC TÍN HỮU CÔNG GIÁO TRUNG QUỐC NGÀY CÀNG BỊ ÉP BUỘC THAM GIA GIÁO HỘI QUỐC DOANH.

Tin Trung Quốc: Các nhà chức trách Trung Quốc đang nỗ lực sử dụng tất cả mọi biện pháp có thể nhằm đẩy tất cả các tín đồ “bất tuân” vào sự kiểm soát của chính phủ: các Nhà thờ bị đóng cửa, các cuộc tụ họp đều bị đe dọa và bị giám sát chặt chẽ. Theo thông tin cho biết việc cầu nguyện và tham dự Thánh lễ cũng giống như việc tiến hành chiến tranh du kích; chúng tôi phải lẩn trốn, di chuyển từ nơi này sang nơi khác. Hiện nay, Công giáo Trung Quốc bị chia rẽ giữa Hiệp hội Yêu nước Công giáo Trung Quốc do nhà nước giám sát và Giáo hội hầm trú tuyên thệ trung thành với Vatican. Chính quyền tỉnh và thành phố trên khắp đất nước Trung Quốc đang tăng cường nỗ lực nhằm đóng cửa các địa điểm tụ họp thuộc cộng đồng hầm trú, nơi mà những người phản đối theo lương tâm, vốn từ chối việc tham gia Hiệp hội Công giáo Yêu nước Trung Quốc (CPCA), tiếp tục thực hành đức tin của họ. Những hành động như vậy của chính phủ đang coi thường và xuyên tạc những chỉ dẫn mục vụ vào ngày 28 tháng 6 của Vatican vốn cho phép các linh mục và Giám mục Công giáo tham gia CPCA nhưng cũng cho phép “sự phản đối theo lương tâm” của những người tin rằng việc gia nhập tổ chức do nhà nước kiểm soát là trái với các nguyên tắc của họ.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com