CÁC GIÁM MỤC HOA KỲ CA NGỢI ĐỀ XUẤT GIẢI THÍCH RÕ RÀNG LUẬT MIỄN TRỪ TÔN GIÁO.

Tin Hoa Kỳ: Vừa qua, Sở Lao động Hoa Kỳ đã thông báo những thay đổi về các quy tắc được đề xuất trong sổ đăng ký liên bang và yêu cầu góp ý công khai. Trước thông báo này, các Giám mục Hoa Kỳ khen ngợi những đề xuất thay đổi về luật được Sở Lao động Hoa Kỳ đưa ra, nhắm làm rõ quyền miễn trừ tôn giáo của các chủ lao động tôn giáo. Theo luật hiện hành, các tổ chức tôn giáo phi lợi nhuận ký hợp đồng với chính phủ liên bang được miễn trừ yêu cầu mà các chủ lao động liên bang phải theo: không phân biệt đối xử dựa trên tôn giáo trong các quyết định tuyển dụng. Dựa theo các quyết định mới đây của Tòa án Tối cao, Sở Lao động đề nghị làm rõ rằng miễn trừ tôn giáo cho phép các chủ lao động tôn giáo không chỉ được chọn những người làm việc có cùng tôn giáo, mà còn được đưa ra điều kiện làm việc là chấp nhận hoặc tuân thủ các nguyên lý tôn giáo theo cách hiểu của người chủ lao động, mà không bị chính phủ liên bang phạt, miễn là họ không kỳ thị vì sắc tộc, giới tính hay quốc gia. Đức cha Robert McManus của Worcester, chủ tịch Ủy ban về Tự do Tôn giáo và một số các Đức cha khác đã ký một tuyên bố ngày 21 tháng 8 về những thay đổi được đề xuất. Tuyên ngôn viết: “Các quy tắc được đề xuất này bảo vệ quyền tự do tôn giáo, một quyền lập hiến cốt lõi, bằng cách làm rõ các miễn trừ tôn giáo hiện có phù hợp với luật liên bang và tiền lệ của Tòa án Tối cao. Chúng tôi rất biết ơn Chính quyền đã thực hiện bước này và chúng tôi mong muốn được gửi ý kiến công khai, chi tiết hơn với Văn phòng của các Chương trình tuân thủ hợp đồng liên bang”.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com