NHÀ NGOẠI GIAO VATICAN: “TINH THẦN LIÊN ĐỚI PHẢI LÀ TRỌNG TÂM CỦA DỰ ÁN CHÂU ÂU”

Tin Rimini, Italy: Theo tin từ Ngoại Trưởng Tòa Thánh cho biết hôm thứ Tư, ngày 21 tháng 8 rằng hoạt động chính trị xung quanh vấn đề di cư ở châu Âu đã thúc đẩy các cuộc xung đột về ý thức hệ vốn không hoàn toàn tính đến tính phức tạp của vấn đề. Đức Tổng Giám mục Paul Gallagher cho biết hôm 21 tháng 8 trong một bài phát biểu tại thành phố Rimini, Ý rằng: “Tôi tin rằng tất cả mọi người đều nhận thức rõ ràng rằng một vấn đề tế nhị như vậy không thể được giải quyết một cách hiệu quả nếu không có tầm nhìn chính trị rõ ràng ở tất cả các cấp. Nhưng làm thế nào chúng ta có thể có được một tầm nhìn như vậy nếu không có một viễn cảnh văn hóa vốn cho phép chúng ta đối mặt với một loạt các vấn đề liên quan?” Đức T.G.M. Gallagher đã đề cập đến các nguyên tắc xã hội của Giáo hội Công giáo về sự liên đới và phẩm giá bất khả nhượng của con người. Vị Giám mục cũng nói về sự cần thiết cần phải cân bằng lối nói hoa mỹ về “quyền” ở Châu Âu với nhiệm vụ tương ứng của họ. Đức T.G.M. Gallagher nói: “Sự liên đới không phải được dựa trên lòng trắc ẩn hay sự hiềm kỵ mà người khác khơi dậy, nhưng dựa trên tính khách quan của bản chất con người thông thường”.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com