CHUYẾN HÀNH HƯƠNG CHO HÒA BÌNH GIỮA HAI NƯỚC TRIỀU TIÊN.

Tin Seoul, Nam Tiều Tiên: Vừa qua, có 90 bạn trẻ thuộc 15 quốc gia trên thế giới, đã tham dự cuộc “Hành Hương cho Hòa Bình”, được tổ chức trong vùng Phi Quân Sự giữa hai nước Nam và Bắc Triều Tiên. Ngoài ra, cũng có sự hiện diện của 8 nhà thừa sai thuộc Dòng Biển Đức và Dòng Salêsiô cùng tham gia để cầu nguyện cho sự thống nhất và hòa bình giữa hai nước Triều Tiên. Từ khi bán đảo bị chia đôi cách đây 70 năm, nhiều gia đình tại Nam Triều Tiên và Bắc Triều Tiên đã bị phân ly và chia cách, bởi vì tư tưởng và chế độ chính trị giữa hai bán đảo này hoàn toàn trái ngược nhau, cũng như áp lực của cộng đồng thế giới chung quanh. Tuy nhiên, bắt đầu từ năm 2018, sau khi Bắc Hàn tham dự Thế Vận Hội Mùa Hè tại Pyeongchang, người ta nhận thấy có những dấu chỉ cởi mở, với những cuộc hội đàm giữa hai nước Nam và Bắc Triều Tiên, và giữa Hoa Kỳ và Bắc Hàn.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com