MỘT TRƯỜNG HỌC DẠY CHỐNG THAM NHŨNG CỦA HĐGM PERU.

Tin Peru: Hôm 20 tháng 8 vừa qua, HĐGM Peru liên kết với 11 trường đại học để mở khoá học online về vấn đề chống tham nhũng. Đây là sáng kiến đặc biệt chưa từng có tại đất nước này. Trong những năm gần đây, thực trạng tham nhũng đến mức báo động tại Peru khiến HĐGM và các tổ chức xã hội phải bận tâm và tìm cách cải thiện. Đức cha Miguel Cabrejos, Tổng Giám mục Trujillo, Chủ tịch HĐGM Peru, định nghĩa tham nhũng là “một loại virus xã hội, lây nhiễm vào tất cả các tổ chức công và tư, lấy đi những nguồn lực cần thiết của nhà nước để giải quyết những khó khăn và đói nghèo.” Trong bối cảnh tham nhũng diễn ra rất nghiêm trọng ở nước này, sáng kiến ​​của Giáo hội Peru đã ra đời sau khi đã nhiều dịp tố cáo tham nhũng như là ung thư. Bây giờ sáng kiến ấy được chuyển sang hành động, với một đề nghị cụ thể và rộng rãi. Đó là một “Khóa học về cuộc chiến chống tham nhũng”. Đức cha Cabrejos giải thích: “chúng tôi muốn giải quyết vấn đề ngay từ nền tảng, từ giáo dục những người trẻ, vì việc biến đổi đạo đức và công dân Peru nằm trong tay họ.” Khoá học trực tuyến này được hỗ trợ bởi 11 trường đại học, và được triển khai trong chương trình giáo dục của các trường theo chính sách và kế hoạch riêng của mỗi trường. Hơn nữa, chương trình này không chỉ dành cho người Peru mà còn cho tất cả những ai quan tâm.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com