CÁC TU SĨ PHANXICÔ Ở NAM Á CHUNG TAY PHỤC VỤ “NHỮNG NGƯỜI CÙI ĐƯƠNG THỜI”

Tin Vatican: Từ ngày 18 đến 24 tháng 8 các tu sĩ Dòng Phanxicô trong vùng Nam Á đã đến Bangkok, trong tinh thần loan báo Tin Mừng, cùng nhau suy tư để đáp ứng một cách hiệu quả những thách đố của khu vực này. Khoảng 60 bề trên nam và nữ của Dòng Phanxicô từ Sri Lanka, Pakistan và Ấn Độ tham dự cuộc gặp gỡ. Các bề trên tái khẳng định sự dấn thân loan báo Tin Mừng của dòng qua việc chăm sóc những người bị thiệt thòi trong xã hội, bảo vệ công trình sáng tạo và sự hòa hợp tôn giáo. Khởi đi từ tinh thần của Hội dòng, các tham dự viên hứa “Làm sống lại cuộc sống và sứ vụ với một sức sống mới”. Các quốc gia Nam Á đang phải đối diện với những thách đố giống nhau trong các lãnh vực như bất công xã hội, nghèo khó, lạm dụng quyền trẻ em, nạn di cư…Các tu sĩ Phanxicô nhắc lại cần chú ý dấn thân đặc biệt đối với người nghèo, ở cả cấp độ cá nhân và cộng đoàn. Đức cha Joseph Pradhan Sridarunsil, Giám mục Surat, Thái Lan đã gửi một thông điệp cho các tham dự viên; trong đó Đức cha nhấn mạnh đến việc ưu tiên chọn người nghèo, cho hòa bình và cho việc bảo vệ công trình sáng tạo. Đức cha cũng không quên nhắc mọi người quan tâm đến đối thoại liên tôn, hòa bình và hòa hợp giữa các tôn giáo khác như Phật giáo, Hồi giáo, Ấn giáo. Tại buổi kết thúc, Hội nghị đã thông qua một chương trình gồm 10 điểm cho cuộc sống và sứ vụ của các tu sĩ tại Nam Á. Trong đó tái khẳng định ý muốn sống các giá trị nền tảng Phanxicô: phục vụ “những người phong cùi của thời đại”, gần gũi với nghèo và những người bị bỏ rơi, cùng nhau cộng tác hoạt động, đặc biệt chú ý đến đối thoại, bình an và hòa hợp.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com