ĐỨC THÁNH CHA GỬI SỨ ĐIỆP CHO HỘI ĐỒNG LIÊN HIỆP CÁC GIÁO HỘI TIN LÀNH.

Tin Vatican: Đ.T.C. Phanxicô đã gửi một sứ điệp đến các thành viên của hội nghị Thượng Hội Đồng thường niên của Liên Hiệp các Hội Thánh Tin Lành Methodist và Vaudois đang diễn ra tại Torre Pellice, ở thành phố Torino thuộc miền Bắc nước Ý.Trong sứ điệp Đ.T.C. đã mời gọi các thành viên của Hội Nghị cũng như tất cả các Giáo Phái Tin Lành trên thế giới dấn thân trên hành trình tìm hiểu, nhìn nhận và cộng tác chặt chẽ với nhau vì tất cả chúng ta đều là con cái Chúa Kitô, để làm chứng tá cho Chúa Giêsu và Tin Mừng tình thương của Ngài. Hiện diện trong Hội nghị, có 90 Mục sư và 90 giáo dân, để thảo luận về các đề tài liên quan đến tự do tôn giáo, liên quan với chính quyền và góp công sức vào những hoạt động xã hội để giúp những người khó nghèo và cô thế, cùng những người sống bên lề xã hội.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com