SỨ ĐIỆP CỦA Đ.T.C. PHANXICÔ NHÂN NGÀY THẾ GIỚI CHĂM SÓC THỤ TẠO.

Tin Vatican: “Chúng ta hãy chọn sự sống”, đừng chờ đến khi quá muộn. Đó là lời kêu gọi của Đ.T.C. Phanxicô trong Sứ điệp nhân Ngày Thế giới Chăm sóc Thụ Tạo. Đ.T.C. kêu gọi hãy thực hiện những hành trình có tầm nhìn xa, hướng về tương lai, bằng cách biết từ bỏ hôm nay để bảo đảm cho tương lai. Ngay từ khởi đầu của sách Sáng Thế trong Kinh Thánh, Thiên Chúa đã ngắm nhìn công trình sáng tạo của mình với tình yêu thương: “Thiên Chúa thấy thế là tốt đẹp” (St 1,25). Từ đất đai có thể cư trú cho đến nước nuôi dưỡng sự sống, từ những cây trổ sinh hoa trái cho đến các thú vật cùng chia sẻ căn nhà chung của chúng ta, mọi sự đều quý giá trong mắt Thiên Chúa, Đấng tặng ban cho con người công trình tạo dựng như món quà quý giá để gìn giữ chăm sóc. Do đó, Đ.T.C. mời gọi mỗi nam nữ Kitô hữu, mỗi thành viên trong gia đình nhân loại, có thể hoạt động như một sợi chỉ mỏng manh nhưng độc đáo và không thể thiếu, trong việc dệt nên một mạng lưới sự sống ôm lấy mọi người. Xin cho chúng ta cảm thấy được thử thách, với lời cầu nguyện và cam kết, đảm nhận trách nhiệm của chúng ta đối với việc chăm sóc thụ tạo. Xin Thiên Chúa, “Đấng yêu quý sự sống” (Kn 11,26), ban cho chúng ta sự can đảm để làm điều tốt mà không cần chờ đợi người khác bắt đầu, hoặc chờ cho đến khi quá muộn.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com