LIỆU CHÚNG TA CÓ THỂ XĂM HÌNH ÁO ĐỨC BÀ LÊN CƠ THỂ ĐỂ THAY THẾ CHO VIỆC MANG ÁO ĐỨC BÀ HAY KHÔNG?

Tin Denver, Hoa Kỳ: Khi Đức Trinh Nữ Maria hiện ra với Thánh Simon Stock, một tu sĩ Dòng Camelô người Anh, Mẹ cầm áo Đức Bà (scapular) của Dòng Camelô trên tay mình và nói cùng thánh nhân rằng: “Đây là một đặc ân cho con và Dòng Camelô, hễ bất kỳ ai mang áo này trên người trong giờ lâm chung sẽ được cứu rỗi”. Khoảng 300 năm sau, vào thế kỷ thứ XVI, một kiểu mẫu mới của áo Đức Bà của Dòng Camelô nhỏ hơn, ngày nay gọi là áo Đức Bà màu nâu, được ban tặng cho các Kitô hữu Công Giáo nào đã học hỏi và chấp nhận một nghi thức tuyên hứa để nhận ơn lành và trở nên thành viên của Nhóm Huynh Đệ Áo Đức Bà màu nâu. Bất kỳ ai mang áo Đức Bà này sẽ không bao giờ bị sa xuống địa ngục, đây chính là lời hứa của Đức Mẹ. Cho đến ngày nay việc đeo áo Đức Bà vẫn còn là một việc đạo đức được nhiều người Công Giáo sùng kính và mang trong người để tỏ lòng yêu mến Đức Mẹ. Tuy nhiên, áo Đức Bà nhiều khi không thích hợp với một số các trang phục và nhiều khi bị nhiều người quên mang theo vào mỗi buổi sáng. Do đó, câu hỏi được đặt ra là thay vì đeo dây, những ai là thành viên của Nhóm Huynh Đệ Áo Đức Bà màu nâu có thể xăm lên mình hình ảnh của áo Đức Bà để thay thế được hay không?! Câu hỏi này đã được một số các nhà thần học và linh mục trả lời dứt khoát rằng “không thể” thay thế việc mang áo Đức Bà bằng việc xăm hình này lên cơ thể chúng ta được.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com