Ý CẦU NGUYỆN THÁNG 9 CỦA Đ.T.C. PHANXICÔ: “CẦU NGUYỆN CHO VIỆC BẢO VỆ CÁC ĐẠI DƯƠNG”.

Tin Vatican: Đ.T.C. Phanxicô đã công bố một thông điệp video kèm theo ý cầu nguyện của ngài trong tháng 9, đó là cầu nguyện cho việc bảo vệ các vùng biển và đại dương trên thế giới. Trong ý nguyện cho tháng 9 năm 2019, Đức Thánh Cha Phanxicô cũng mời chúng ta cầu nguyện để “các chính trị gia, các nhà khoa học và các nhà kinh tế cùng cộng tác với nhau để bảo vệ các vùng biển và đại dương trên thế giới”. Điều này đã trở thành thói quen của Đ.T.C. Phanxicô để phát hành một thông điệp video trình bày một cách chi tiết ý cầu nguyện của ngài cho mỗi tháng. Sau đây là nội dung của ý cầu nguyện từ Đ.T.C. Phanxicô trong tháng 9: “Các đại dương chứa phần lớn nguồn cung cấp nước trên hành tinh của chúng ta, và hầu hết các sinh vật khổng lồ, nhiều trong số chúng bị đe dọa vì nhiều lý do khác nhau. Công trình sáng tạo là một dự án tình yêu do Thiên Chúa trao ban cho nhân loại. Sự liên đới của chúng ta với ‘ngôi nhà chung’ nảy sinh từ đức tin của chúng ta. Trong suốt tháng này, chúng ta hãy cùng nhau cầu nguyện để các chính trị gia, các nhà khoa học và các nhà kinh tế cùng cộng tác với nhau để bảo vệ các vùng biển và đại dương trên thế giới.”

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com