MỘT ĐỨC GIÁM MỤC NGƯỜI ANH ĐÃ TÌM ĐƯỢC PHƯƠNG CÁCH CỤ THỂ ĐỂ BẢO VỆ MÔI SINH.

Tin Manchester, Anh Quốc: Một Đức Giám mục người Anh đã tạo một ốc đảo trên mảnh đất trong khuôn viên căn nhà của ngài với hy vọng gợi hứng cho những khách thăm viếng hưởng ứng lời kêu gọi của Đ.T.C. Phanxicô để “chăm sóc ngôi nhà chung của nhân loại”. Đó chính là Đức Cha John Arnold, Giám mục của Địa phận Salford, ngài đã thành lập Trung Tâm Laudato Si tại Waedley Hall, nằm ở thành phố Manchester, để hướng dẫn một cách cụ thể việc áp dụng các huấn điều của Đ.T.C. Phanxicô trong Tông Huấn Laudato Si được phổ biến trong năm nay liên quan đến việc chăm sóc môi sinh. Đ.G.M. đã thực hiện việc biến đổi một khu vực lâu nay bị bỏ trống là một sân vườn rộng có các cây cối để trở thành một nơi để mọi người có thể giúp đỡ việc chăm sóc loài chim muông, các loại côn trùng và giúp trồng nhiều giống cây cỏ. Cho đến nay, Đức Cha đã làm được hai tổ ong mật, với khoảng 10 ngàn con ong mỗi tổ, cùng với các loại “khách sạn cho côn trùng” để tạo môi trường thích ứng cho côn trùng nẩy nở.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com