CÁC TRUNG TÂM MỤC VỤ NHÀ TÙ MANG ÂN SỦNG VÀ CÁC BÍ TÍCH VÀO SAU CÁNH CỬA SẮT.

Tin San Antonio, Hoa Kỳ:Tổ chức Tĩnh Tâm nhà tù Kolbe, lấy tên của một vị tử đạo người Ba lan, là thành quả của những cố gắng liên tục và trải qua rất nhiều khó khăn của các cơ sở Mục Vụ Kolbe và các tổ chức Mục Vụ của các Giáo Phận trong tiểu bang Texas. Tổ chức Tĩnh Tâm này đã tạo điều kiện cho các phạm nhân nam cũng như nữ những cơ hội để lãnh nhận ân sủng, ơn cứu độ và lòng thương xót của Thiên Chúa qua các bí tích và nhiều điều khác nữa. Các vị lãnh đạo của cơ sở mục vụ nhà tù của TGP Galveston-Houston vừa qua đã tham dự một hội nghị tại San Antonio, với nhiều nhà thuyết trình là các chức sắc nổi danh trong Giáo Hội địa phương. Đây cũng là cơ hội cho những người phạm nhân và lãnh đạo của các nhà tù cùng nhau tĩnh tâm và gặp gỡ nhau xung quanh một bức chân dung được họa bằng sơn dầu mang hình ảnh của Thánh Maximilian Kolbe, vị tu sĩ người Ba Lan đã hy sinh tính mạng của mình trong trại tập trung của Đức Quốc Xã vào thời Chiến Tranh Thế Giới II.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com