ĐỨC THÁNH CHA LÊN ÁN VẤN ĐỀ TRỢ TỬ NHƯ MỘT HÀNH ĐỘNG VÌ TƯ LỢI CHỨ KHÔNG PHẢI VÌ TỰ DO.

Tin Vatican: Hôm thứ Hai, ngày mồng 2 tháng 9 vừa qua, trong dịp gặp gỡ các chuyên viên của Hội các Bác Sĩ Chuyên Khoa Ung Thư của Ý, Đ.T.C. Phanxicô đã nhấn mạnh rằng vấn đề trợ tử là phương thức đối xử với người bệnh không phải như một con người nhưng như một đồ vật, trong khi có vẻ như việc trợ tử thể hiện sự tôn trọng và cho phép sự tự do cho bệnh nhân có quyền được chết theo mong muốn của mình, nhưng đó là một sự chối bỏ hy vọng. Ngài nói: “Việc sử dụng phương pháp trợ tử đã được chính thức hóa ở nhiều quốc gia trên thế giới, thoáng qua có vẻ như khuyến khích việc lựa chọn tự do, nhưng trên thực tế, nguyên nhân sâu xa chính là quan điểm của những người nghiêng về tư lợi riêng. Họ đã nhìn một con người bệnh tật như một món đồ đã hư hỏng, vô dụng, cần phải được phế thải. Về phương diện y khoa, việc trợ tử giúp giảm bớt những tốn kém trong việc chữa trị nếu người bệnh còn trong giai đoạn có thể được chữa trị và duy trì sự sống. Hơn nữa, nếu một người chọn cái chết, thì về một phương diện nào đó, các vấn đề đã được giải quyết, nhưng dĩ nhiên chắc chắn sẽ để lại đằng sau những đau đớn cùng với sự tuyệt vọng trong cuộc sống, họ đã lựa chọn từ bỏ đi tất cả, cắt đứt tất cả mọi liên quan với trần thế”.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com