CHIỀU KÍCH QUỐC TẾ TẠI ĐỀN ĐỨC MẸ LỘ ĐỨC LÀ MỘT THỬ THÁCH LỚN CHO VIỆC ĐIỀU HÀNH.

Tin Lộ Đức, Pháp: Hôm mồng 6 tháng 6 vừa qua, Đ.G.M. Herouard, Giám Mục Phụ Tá của Địa phận Lille của Pháp đã được Đ.T.C. đề cử làm đại diện của ngài tại Đền Thờ Đức Mẹ Lộ Đức. Và trong suốt mùa Hè qua, ngài đã ý thức được là “chiều kích quốc tế tại đây càng ngày càng thể hiện một cách rõ rệt hơn. Việc hình thành số người hành hương thay đổi, họ đến từ Á châu nhiều hơn: người Đại Hàn, Philippines, Việt Nam, Ấn Độ và cả Sri Lanka nữa, và hiện tượng mới đây nhất là người dân thuộc châu Mỹ La Tinh. Do đó, công việc và các cách thức để đón tiếp khách hành hương cũng phải được cải tổ, để thích hợp với thực tế, trong khi đó, các khách hành hương trong nước Pháp và Âu châu đến thăm Đền thờ lại giảm đi đáng kể bởi vì một phần do tình trạng nguội lạnh về đức tin và mặt khác do tình trạng kinh tế. Kết quả là số người thăm viếng giảm sút mạnh: từ 800 ngàn khách hành hương mỗi năm, nhưng trong vòng mấy năm vừa qua, con số giảm xuống chỉ còn 575 ngàn khách hành hương mỗi năm”.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com