CÁC GIÁM MỤC ÚC ĐỐC THÚC PHẢI VƯỢT QUA SỰ HẬN THÙ, CHIA RẼ VÀ LẠM DỤNG TRÊN MẠNG.

Tin Sydney, Úc: Hôm thứ Ba, ngày mồng 3 tháng 9 vừa qua, các Đức Giám Mục trong nước Úc đã phổ biến một thông cáo quan trọng và quyết liệt liên quan đến việc sử dụng mạng lưới truyền thông, kêu gọi tất cả mọi người, trên tất cả các cấp bậc trong xã hội hãy cố gắng vượt qua việc sử dụng hận thù, ghét bỏ, chia rẽ và lợi dụng trên mạng lưới truyền thông. Thông cáo này mang tiêu đề “Hãy Thực Hiện: Một Chuyến Gặp Gỡ Đích Thực của Nhân Loại trên Thế Giới Tin Học” được phổ biến nhân ngày Chúa Nhật Công Bằng Xã Hội của Giáo Hội Công Giáo Úc, sẽ được cử hành vào Chúa Nhật, ngày 29 tháng 9 sắp tới đây. Tác giả của thông cáo này là Đ.G.M. Vinh Sơn Nguyễn Văn Long, Dòng Phanxicô, Chủ tịch Ủy Ban Công Bằng Xã Hội của Hội Đồng Giám Mục Úc. Ngài cho biết chính quyền, giới doanh thương, và tất cả người dân cần phải có những phản ứng tích cực để bảo vệ nhân phẩm của con người.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com