MỘT ĐỨC GIÁM MỤC HỒNG KỒNG KÊU GỌI “GIỮ CHAY NGÀY THỨ SÁU” CHO HÒA BÌNH.

Tin Hồng Kông: Trong lúc Hồng Kồng đang trong tình trạng “dầu sôi lửa bỏng” để chống đối gọng kìm mà Bắc Kinh đang dần dần siết chặt, để đem Hồng Kồng trở lại dưới bàn tay của Bắc Kinh, thì Đức Cha Joseph Ha Chi-sing, một người ủng hộ đầy nhiệt tình của cuộc phản đối chính quyền Hồng Kông, Giám Mục Phụ Tá của Hồng Kông đã lên tiếng kêu gọi “biến Hồng Kông trở thành một con đường của Hòa Bình. Chúng tôi mời gọi một cách khẩn thiết các anh chị em giáo dân hãy hiệp thông cùng chúng tôi để thực hiện chiến dịch ‘giữ chay ngày thứ Sáu’, điều mà chúng ta đã thực hiện từ trước nhưng nay đã ‘lãng quên’. Với việc giữ chay và cầu nguyện, chúng ta hy vọng sẽ giúp được chúng ta tăng cường ý chí và tinh thần để đấu tranh chống các ý tưởng và lý tưởng xấu xa. Để chúng ta có đủ sức mạnh giúp người dân trên đất Hồng Kông của mình”.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com