ĐỂ ĐỐI DIỆN VỚI SỰ THU HẸP NGÂN SÁCH, KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH HOẠT ĐỘNG TRÊN MẠNG.

Tin Washington D.C., Hoa Kỳ: Sau nhiều tháng bị các điều luật phò sự sống làm thu hẹp ngân sách qua chiến dịch cắt viện trợ, tổ chức Kế Hoạch Hóa Gia Đình (hay còn gọi là Planned Parentshood - PP) đã cải tổ lại phương thức hoạt động và thông báo rộng rãi trên các mạng lưới internet rằng họ sẽ bành trướng cơ sở của họ trên khắp 50 tiểu bang trong năm 2020. Họ đã có một phần mềm tên là “Planned Parenthood Direct app”, để các khách hàng hay bệnh nhân sử dụng để đặt mua thuốc ngừa thai và sau đó sẽ được giao đến tận nhà, hoặc có thể xin đơn mua thuốc online, hoặc lấy hẹn với các bác sỹ của tổ chức này. Được biết, hiện nay tổ chức Kế Hoạch Hóa Gia Đình đã hoạt động trên 27 tiểu bang. Ngoài ra, tổ chức này cũng dùng y khoa trên mạng lưới để kê toa mua loại thuốc dùng trong các cuộc phá thai bằng thuốc. Theo Viện Guttmacher thì hiện có 18 tiểu bang đòi hỏi phải có sự hiện diện của bác sĩ có bằng cấp mới được quyền phá thai bằng thuốc. Do đó, việc bán thuốc phá thai qua mạng là một hành động vi phạm luật”.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com