Em chẳng có dịp phân bua

Dear Lệ Vũ. Em chỉ biết đọc, viết tiếng Việt chúc chúc thôi, nên nếu có phải thêm tiếng Anh thì Lệ Vũ cũng thông cảm nhé. Em 14 tuổi. Em hang around với three cousins, một thằng con trai với ba đứa mình là con gái. All of us đi học chung. Mình thấy mình là người tốt mà gia đình cứ bảo mình là mình hư. Ði học cả tuần tới Weekend đi chơi một tí thì mình bị người lớn la lải nhải. Mình thì tiếng Việt không biết, vì đẻ ở bên Mỹ này nên chỉ quen American life style thôi. Ngay cái mặc quần Jeans thôi thì cũng bị gia đình chửi như: "Tại sao mấy đứa mặc đồ gì mà vừa hai người vậy". Rồi có khi lại còn la là: "Quần gì mà ống rộng vậy". Thật gia đình chẳng hiểu cho tuổi Teenager gì cả. Vũ biết không? lòng mình là người tốt mà không biết tại sao gia đình chả bao giờ thông cảm cho cả. Còn điều này nữa tại sao người lớn không cho mình nói chuyện với opposite sex. I don’t see anything wrong with that. If I don’t do it in front of them, I’ll do it behind their back. Tóm lại là cha mẹ khó hiểu mình quá đi. Vũ có cách gì để gia đình stop complaining và trust mình một lần được không?

Thanks a million four of us.

Los Angeles, CA.

Ðáp: Trả lời người em "four of us" ở thành phố các Thiên thần (có nhiều quỉ dữ, and many temptation) Có một bài hát thật đã được phổ nhạc từ một bài kinh nguyện của Thánh Phanxicô of Assisi, Lệ Vũ muốn ghi ra để tặng riêng các em "Four of us". Bài hát hay kinh nguyện có tựa đề:

Prayer of St. Francis.

Make me a channel of your peace.
Where there is hatred let me bring you love.
Where there is injury, your pardon Lord
And where there’s doubt, truth in you.
Make me a channel of your peace.
Where there’s despair in life, let me bring hope
Where there is darkness, only light.
And where there’s sadness, ever joy.
Oh, Master grant that I may never seck
So much to be consoled as to console.
To be understood as to understand.
To be loved as to love with all my soul.
Make me a channel of your peace.
It’s in pardoning that we are pardoned.
It’s in giving of ourselves that we receive
And in dying that we’re born to eternal life.

"Four of us" thân mến.

Theo lời chỉ dậy của thánh nhân, muốn được gia đình, người khác stop complaining và trust các em, cách hay, hữu hiệu nhất là tụi em hãy tập stop complaining và trust Bố mẹ trước đã, không thể gây được thông cảm giữa hai người nói chuyện với nhau nếu một đàng cứ tự cho là mình điều gì cũng đúng, rồi đổ lỗi cho người ta "tại sao không chịu hiểu mình?" Muốn hiểu, thông cảm nhau cả hai bên đều phải "give up something in order to gain something" Tuị em "Four of us" nên ngồi lại với nhau xin phép được thưa chuyện và trình bày với bố mẹ về những khác biệt, thiếu hiểu nhau giữa tụi em và gia đình. Lệ Vũ đề nghị thêm một chút nữa, để tránh tình trạng tụi em khớp rồi quên khi nói chuyện với bố mẹ, "Four of us" nên viết ra giấy những điều tụi em muốn nói. Hai bên đều có quyền trình bày quan điểm của mình, nhưng đồng thời cần phải lắng nghe tiếng nói bên kia. Sau đó, dựa trên lẽ phải, sự thật cùng nhau tìm ra giải quyết gây sự cảm thông với nhau.

Riêng tụi em, please be patient and try to unterstand your parent’s language. Bố mẹ nhiều khi nói tụi em hư nhưng không có nghĩa là bố mẹ thật lòng nghĩ tụi em hư thật đâu! Có thể, chỉ là những lời nhắc chừng, tell you "just to be careful" thôi. Remember, most of parents, they want the best for their chldren- Hopefully, you don’t forget that. By the way, one other solution: you may show this question and answer to your parents. I am sure they will change after they read it. Thanks millions.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com