Thương vợ quá!

Một ông chồng cầu nguyện:

- Lạy Chúa!
Con rất yêu vợ con.

Nếu cô ấy đau đầu, 
con xin đau thay;

nếu cô ấy buồn, 
con xin buồn thay;

nếu cô ấy phải chịu cảnh góa bụa, 
con xin chịu thay...

 

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com