HÃY MỞ RỘNG CÕI LÒNG VỚI THA NHÂN ĐỂ CHẤM DỨT TỆ NẠN BÀI CHỐNG DO THÁI.

Tin Giêrusalem, Israel: Diễn Đàn Holocaust Thế Giới lần thứ V được tổ chức tại Đài Kỷ Niệm Holocaust Yad Vashem tại Giêrusalem, để kỷ niệm lần thứ 75 ngày trại giam Auschwitz của Đức Quốc Xã tại Ba Lan được giải phóng. Sự kiện này đã thu hút sự hiện diện của hơn 40 vị nguyên thủ các quốc gia như Tổng Thống, Thủ Tướng, Gia Đình Hoàng Gia từ các châu Âu, Bắc Mỹ và Úc châu. Tiêu đề được chọn cho Diễn Đàn lần này là “Nhớ Holocaust: Tranh Đấu Chống Bài Trừ Do Thái”. Phái bộ của Tòa Thánh được hướng dẫn bởi ĐHY Kurt Koch, người Thụy Sĩ, chủ tịch Hội Đồng Phát Huy Hiệp Nhất Kitô Giáo, trong đó gồm cả tổ chức Liên Lạc Tôn Giáo với Do Thái Giáo, và ngài đã nói “Tôi tin rằng một yếu tố đơn giản khiến bao nhiêu vị đại diện của bao nhiêu quốc gia đều tham dự, và cũng từ một quan điểm lịch sử, đồng nghĩa với việc gửi một thông điệp rất hùng biện về việc chống bài trừ Do Thái”.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com