HỘI THẢO CỦA LIÊN HIỆP QUỐC TẾ BỀ TRÊN TỔNG QUYỀN CÁC DÒNG NỮ VỀ “LAUDATO SÌ”.

Tin Vatican: Trong những ngày vừa qua, một hội nghị mang tên “Tính bền vững trong tinh thần sinh thái toàn diện của Laudato sì” đã được tổ chức tại trụ sở của Liên hiệp Quốc tế Bề trên Tổng quyền các dòng nữ ở Rôma. Sự kiện còn được kết nối trực tuyến với hơn 300 tu sĩ trên toàn thế giới. Chương trình hội thảo có các diễn giả như cha Jostrom Kureethadam, điều phối viên của lãnh vực “Sinh thái và Sáng tạo”, thuộc Bộ Phục vụ Phát triển con người toàn diện; Laura Noctor-King, giám đốc Chương trình Bền vững của Phong trào Công giáo toàn cầu về khí hậu (GCCM); và với chứng tá của Dana Taylor, cộng tác viên Hội dòng “Các Nữ tu Thánh Giá”, người từ lâu đã dấn thân vào lĩnh vực phát triển bền vững. Cuộc gặp gỡ đưa ra nhiều mục tiêu, nhưng đặc biệt là: để đáp lại tiếng kêu của trái đất và người nghèo qua một nỗ lực chung của các tu sĩ phối hợp với các tổ chức khác. Các diễn giả tuyên bố: “Điều cần thiết là gieo hy vọng và tạo sự khác biệt như các hội dòng nữ đã tạo ra sự khác biệt”. Các tham dự viên đều có chung mối lo ngại về hậu quả do khí thải CO2 gây ra. Các nhà khoa học cho biết nhân loại đang hướng tới một điểm không thể quay lại vì chúng đã vượt quá mức bảo vệ.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com