HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC HOA KỲ KÊU GỌI CÁC GIÁO DÂN HÃY DẤN THÂN.

Tin Washington D.C., Hoa Kỳ:“Làm thế nào để làm chứng tá cho đức tin của mình bên trong cũng như bên ngoài các phòng bầu cử?” Để trả lời câu hỏi đó, Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ đã phổ biến 5 đoạn phim video ngắn với những nội dung khuyến khích người Công Giáo Hoa Kỳ hãy tham gia vào lĩnh vực chính trị qua đời sống cầu nguyện, cũng như bằng hành động. Ngoài ra, vấn đề này cũng nhằm mục đích làm cho các giáo dân được sáng tỏ trước các giáo huấn của Giáo Hội về các vấn đề trong xã hội. Các đoạn phim video sẽ được phổ biến trước cuộc bầu cử vào tháng 11 năm nay. Các cuốn phim video này được làm bằng bốn ngôn ngữ: Anh ngữ, Tây Ban Nha, Việt Nam và Tagalog (Philippines). Hơn nữa, cũng đề cập đến các yếu tố như sự tham gia của người Công Giáo vào lĩnh vực chính trị cũng như việc bảo vệ sự sống và phẩm giá con người.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com