Ý CẦU NGUYỆN THÁNG BA CỦA ĐTC PHANXICÔ: “CẦU CHO CÁC TÍN HỮU CÔNG GIÁO TẠI TRUNG QUỐC”

Tin Vatican: Hôm thứ Năm, ngày 5 tháng 3 vừa qua, đã phát hành một thông điệp video kèm theo ý cầu nguyện của Ngài tháng Ba, đó là: “Sự hiệp nhất của các Kitô hữu tại Trung Quốc”. Trong ý cầu nguyện trong tháng 3 năm 2020, Đức Thánh Cha Phanxicô khuyến khích các tín hữu Công giáo Trung Quốc trở thành “những người Kitô hữu đích thực” và “những người công dân tốt”, “những người loan báo Tin Mừng, nhưng không tham gia vào việc lôi kéo khiến người khác từ bỏ tôn giáo hoặc tín ngưỡng của họ”. Đức Thánh Cha Phanxicô cũng mời gọi tất cả mọi người cầu nguyện “để Giáo hội tại Trung Quốc có thể kiên trì trung thành với Tin Mừng và phát triển trong tinh thần hiệp nhất”. Dưới đây là nội dung Ý cầu nguyện trong tháng Ba của ĐTC Phanxicô: “Ngày nay, Giáo hội tại Trung Quốc hướng nhìn về tương lai với hy vọng. Giáo hội mong muốn các Kitô hữu Trung Quốc trở nên những người Kitô hữu đích thực, và trở thành những công dân tốt. Họ phải loan báo Tin Mừng, nhưng không tham gia vào việc lôi kéo khiến người khác từ bỏ tôn giáo hoặc tín ngưỡng của họ, và họ cần phải đạt được sự hiệp nhất của cộng đồng Công giáo đã bị chia rẽ. Chúng ta hãy cùng nhau cầu nguyện để Giáo hội tại Trung Quốc có thể kiên trì trung thành với Tin Mừng và phát triển trong tinh thần hiệp nhất.”

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com