TẠI SAO VIỆC TẬN HIẾN CHO THÁNH GIUSE CÀNG NGÀY CÀNG LAN NHANH NHƯ “CHÁY RỪNG”.

Tin Denver, Hoa Kỳ: Một trong những người thân cận nhất trong cuộc đời của Chúa Giêsu Kitô là Thánh Giuse, người Cha nuôi có công dưỡng dục Ngài, và cũng là một người sống thầm lặng nhất. Vì trầm lặng nên Thánh Giuse có thể là một vị Thánh dễ bị mọi người “quên lãng” nhất trong gia đình Thánh Gia. Tuy nhiên, Linh mục Donald Calloway hy vọng ngài có thể thay đổi được sự thờ ơ này của nhiều người, bởi vì ngài nghĩ rằng hiện nay thế giới rất cần đến sự cầu bầu và che chở của Thánh Giuse nhiều hơn bất cứ lúc nào hết. Cha Calloway cho rằng con người sống trong thời đại vẫn còn rất mơ hồ và nhầm lẫn về ý nghĩa của cuộc sống. Mọi người thường tìm đến với Cha Calloway với “những câu hỏi rất hoang mang về thời đại mà chúng ta đang sống, trước các vần đề hôn nhân và gia đình, với tất cả những ‘lý thuyết’ về phái tính trong xã hội hiện nay. Mọi người hoang mang không biết vai trò của người đàn ông, và ý nghĩa của một người đàn bà”. Đứng trước sự khủng hoảng này, Cha Calloway đã hiểu tầm quan trọng của việc tôn sùng Thánh Cả Giuse và ngài đã tôn kính Thánh Giuse từ lâu. Do đó, ngài có một ý định quảng bá lòng tôn kính và tận hiến cho Thánh Giuse như chúng ta đã từng tận hiến cho Mẹ Maria, đặc biệt sự tận hiến cho Mẹ bởi Thánh Louis de Montfort. Theo ngài, Cha Calloway nghĩ rằng việc tận hiến cho Thánh Giuse sẽ khai sáng để mọi người mất đi sự hoang mang về vấn đề phái tính.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com