TỔNG THỐNG DO THÁI NETANYAHOU KHÔNG THÀNH LẬP ĐƯỢC CHÍNH PHỦ SAU KHI ĐẮC CỬ.

Tin Giêrusalem, Israel: Hai tuần sau khi cuộc bầu cử, mặc dù đắc cử, nhưng Tổng Thống Benyamin Netanyahou của Do Thái vẫn không thành lập được chính phủ để thống nhất quốc gia. Vì thế, hôm thứ Hai, ngày 16 tháng 3 vừa qua, ông Netanyahou đã chỉ định một chính trị gia đối lập là ông Benny Gantz để thành lập một tập đoàn lãnh đạo tương lai cho đất nước Do Thái. Ông Gantz là lãnh tụ của đảng Xanh và Trắng, là biểu tượng cho quốc kỳ của Do Thái, một đảng chính trị theo khuynh hướng ôn hòa. Do Thái cần phải hình thành gấp một chính phủ để đương đầu với vấn đề khẩn cấp gây ra bởi bệnh dịch Corona, với con số độ 200 người được thử nghiệm dương tính ở nước Do Thái. Khi được chỉ định thành lập chính phủ, ông Benny Gantz đã tuyên bố rằng: “Tôi sẽ làm tất cả mọi thứ trong thẩm quyền và khả năng của tôi để hình thành một chính phủ quốc gia và yêu nước”.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com