RUNG CHUÔNG VÀ THẮP NẾN CẦU NGUYỆN CHO ĐẠI DỊCH CHẤM DỨT.

Tin Vatican: Mở cửa sổ và thắp một ngọn nến như một cử chỉ hiệp thông và tình huynh đệ, để tưởng nhớ các nạn nhân Covid-19 và nhớ đến tất cả những người đã làm việc để trao ban niềm hy vọng và làm cho cuộc sống của đất nước tốt đẹp hơn. Đó là một dấu chỉ lớn của tình liên đới dân tộc mà các giám mục Pháp mời gọi không chỉ đối với người Công giáo mà còn đối với tất cả mọi công dân Pháp, người tin và không tin. Như thế, trong một thông điệp, các giám mục mời mọi người vào lúc 19:30 thứ Tư ngày 25/03, ngày Giáo hội Công giáo mừng lễ Truyền Tin: chuông của tất cả các nhà thờ của Pháp sẽ vang lên trong mười phút và mọi người được mời mở cửa sổ và thắp một ngọn nến. Đức cha Éric de Moulins-Beaufort, Tổng Giám mục Reims và chủ tịch Hội đồng Giám mục Pháp viết: Đất nước chúng ta, cùng với nhiều nơi khác, đang trải qua một thử thách lớn. Người đứng đầu nhà nước mời chúng ta để sang một bên những chia rẽ và sống thời điểm này trong tình huynh đệ. Đây là lý do tại sao chúng tôi gửi thông điệp này, trước hết dành cho người Công giáo, nhưng cũng dành cho mọi người dân, không phân biệt tôn giáo. Chúng tôi muốn nói với mọi người rằng quốc gia của chúng ta sẽ đi ra mạnh mẽ hơn từ thử thách này. Vì thế, tiếng chuông của các nhà thờ sẽ vang lên trong mười phút như truyền thống của chúng ta: chuông luôn vang lên trong những giờ quan trọng nhất của lịch sử như ngày Giải phóng. Để đáp lại dấu hiệu hy vọng này, chúng tôi mời tất cả thắp một ngọn nến ở cửa sổ như một dấu hiệu của ánh sáng chiếu soi vào bóng tối.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com