CÁC HỌC VIỆN KHOA HỌC GIÁO HOÀNG KÊU GỌI CÁC PHẢN ỨNG TỐT HƠN VỚI CORONAVIRUS.

Tin Vatican: Các Học viện khoa học Giáo hoàng đã ban hành một tuyên bố khuyến khích các nhà lãnh đạo thế giới điều chỉnh các phản ứng ngắn hạn và dài hạn đối với coronavirus. Tuyên bố được phát hành vào ngày 20 tháng 3 vừa qua bởi Học viện Khoa học Giáo hoàng và Học viện Khoa học Xã hội Giáo hoàng. Tuyên bố này là đóng góp của 20 nhà lãnh đạo khoa học quốc tế do Đức Giáo hoàng chỉ định. Các nhà lãnh đạo này bày tỏ lòng biết ơn đối với “các dịch vụ lớn lao” do các chuyên gia y tế cung cấp trong bối cảnh đại dịch coronavirus, nhưng nhấn mạnh rằng những thách thức và sự phân mảnh vẫn còn. Họ đã chỉ ra năm lĩnh vực cần cải thiện – các phản ứng sớm hơn, sự hỗ trợ nhiều hơn cho các cộng đồng khoa học, sự bảo vệ tốt hơn cho những người dễ bị tổn thương, sự hỗ trợ toàn cầu mạnh mẽ hơn và lòng trắc ẩn phong phú hơn. Theo tuyên bố, tất cả các quốc gia cần tập trung vào hành động sớm bằng cách tăng cường các hệ thống chăm sóc sức khỏe, đặc biệt là cải thiện các quy trình cảnh báo. Các chuyên gia chỉ trích sự thất bại của các chính phủ, các tổ chức công cộng và các phương tiện truyền thông trong việc đáp ứng đầy đủ với coronavirus. Các nhà khoa học cho rằng các phản ứng cũng phải được hướng dẫn bởi xã hội dân sự, bao gồm các hành động phân phối của cộng đồng địa phương. Trong khi đại dịch hạn chế sự tương tác trực diện, các nhà khoa học nói rằng công nghệ truyền thông phải được cải thiện.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com