TÒA TỔNG GIÁM MỤC SÀI GÒN: THÔNG BÁO TẠM NGỪNG THÁNH LỄ TRONG GIÁO PHẬN.

Tin Giáo Hội Việt Nam: Vào ngày 25 tháng 3 vừa qua, Tòa Tổng Giám Mục Sài Gòn đã ra thông báo để hướng dẫn trước tình hình nạn dịch covid-19. Trong thông báo, TGM Giuse Nguyễn Năng có ghi: “Theo đề nghị của chính quyền, nay tôi gửi đến anh chị em các hướng dẫn mục vụ mới: Bắt đầu từ 16g00 ngày 26 tháng 3 năm 2020, cho đến khi có thông báo mới, trong tất cả các nhà thờ và nhà nguyện của các giáo xứ và dòng tu trong Tổng giáo phận, sẽ tạm ngưng cử hành thánh lễ và tất cả các sinh hoạt tôn giáo với sự tham dự của cộng đoàn. Các nhà thờ không tổ chức cầu nguyện cộng đoàn, nhưng vẫn mở cửa để giáo dân đến cầu nguyện riêng trước Chúa Giêsu Thánh Thể, Đấng Phục Sinh đang hiện diện giữa nhân loại “mọi ngày cho đến tận thế. Ngoài ra, không được tham dự thánh lễ và các buổi cầu nguyện chung tại nhà thờ, anh chị em lại càng ý thức hơn về bổn phận cầu nguyện, hoặc riêng tư hay trong gia đình, bằng cách suy gẫm và cầu nguyện với Lời Chúa hằng ngày, lần hạt Mân Côi, hoặc sốt sắng tham dự lễ trực tuyến. Mỗi ngày đều có thánh lễ được phát trực tiếp và lưu lại trên trang mạng của Tổng giáo phận. Về việc an táng, sẽ chỉ có thánh lễ an táng tại nhà thờ giáo xứ, với sự tham dự của thân nhân họ hàng gần mà thôi. Các cha sẽ không dâng lễ cầu hồn tại gia đình.”

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com