CÁC VỊ LÃNH ĐẠO KITÔ THẾ GIỚI: HIỆP NHẤT VÌ SỰ SỐNG.

Tin Vatican: “Chúng tôi mời gọi mọi người trên thế giới hãy đóng góp tích cực mọi nỗ lực để giải quyết tình trạng khó khăn, bảo vệ sự sống”. Trên đây là lời tái kêu gọi của các tổ chức đại kết trên khắp thế giới đưa ra trong những ngày vừa qua nhằm khuyến khích mọi người chung tay thể hiện tình liên đới trong đại dịch. Tuyên bố của Hội đồng các Giáo hội Thế giới (WCC) và của các tổ chức đại kết khác được gọi là một tuyên bố chung mục vụ lịch sử, vì lần đầu tiên trong lịch sử, đối thoại đại kết mời gọi tất cả các Kitô hữu trên thế giới hiệp nhất cầu nguyện và hành động để đối phó với khủng hoảng đại dịch. Trong Tuyên bố chung các vị lãnh đạo khẳng định: “Đã đến lúc, điều chạm đến trái tim của mỗi người, đó chính là những gì chúng ta nói, chia sẻ và làm cùng với những gì chúng ta không thể làm để bảo vệ sự sống mà Chúa đã tạo dựng vì yêu thương. Nhân danh tình yêu này, điều quan trọng và cấp bách là phải thích ứng các cử hành thờ phượng và sự hiệp thông của chúng ta với nhu cầu trong đại dịch”.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com