TÒA THÁNH TREO CỜ RỦ ĐỂ TANG CHO NƯỚC Ý VÀ THẾ GIỚI.

Tin Vatican: Để bày tỏ tình liên đới với nước Ý và thế giới, Tòa Thánh đã hưởng ứng sáng kiến do các thị trưởng trên khắp nước Ý vào trưa thứ ba ngày 31/3/2020 tổ chức: “Treo cờ rủ để tưởng nhớ các nạn nhân của đại dịch Covid-19 và cũng để vinh danh những hy sinh của các nhân viên y tế”. Thông cáo từ Phòng Báo chí Tòa thánh về điều này như sau: “Tòa Thánh tham gia sáng kiến này, như một dấu hiệu gần gũi của Giáo hội với các nạn nhân của đại dịch ở tại Ý và trên toàn thế giới.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com