NAM HÀN CÓ THÊM MỘT Ổ DỊCH LIÊN QUAN ĐẾN MỘT GIÁO PHÁI TIN LÀNH.

Tin Nam Hàn: Vào đầu tháng 3/2020, có hơn 200 tín đồ thuộc giáo phái Tin Lành Manmin tập trung cầu nguyện trong một nhà thờ ở thủ đô Seoul, Nam Hàn. Lúc đầu chỉ có 1 người bị nhiễm dịch Vũ Hán vào ngày 25/3, nhưng 4 ngày sau đó, đã có ít nhất 22 người bị nhiễm Coronavirus. Theo Wikipedia, Manmin là giáo phái Tin Lành và nhà thờ trung tâm Manmin được thành lập tại Seoul, Nam Hàn vào năm 1982 bởi Jaerock Lee. Đây là một trong những nhà thờ lớn nhất ở Nam Hàn. Manmin có nghĩa là ‘tất cả sáng tạo; tất cả của các quốc gia; tất cả của mọi người’.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com