CÁC NƯỚC ÂU CHÂU TẨY CHAY THIẾT BỊ Y TẾ DO TRUNG CỘNG SẢN XUẤT.

Tin Âu Châu: Trong vòng một tuần qua, một số nước Âu châu đã ra lệnh thu hồi hay ngưng sử dụng các vật dụng y tế, kể cả các khẩu trang, do Trung Cộng sản xuất vì không đạt tiêu chuẩn. Các nước Tây Ban Nha, Thổ Nhĩ Kỳ và Hòa Lan cho biết hàng trăm ngàn bộ xét nghiệm và khẩu trang y tế của Trung Cộng không giúp ích gì được trong việc ngăn chặn dịch Vũ Hán. Vào cuối tuần qua, chính phủ Hòa Lan ra lệnh thu hồi hơn 600 ngàn khẩu trang vì quá nhỏ, mang không vừa và màng lọc không có công dụng. Riêng Tây Ban Nha đã mua hàng trăm ngàn bộ xét nghiệm vi khuẩn Vũ Hán, nhưng mức độ chính xác không đến 40%. Thổ Nhĩ Kỳ cũng gặp phải tình trạng tương tự.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com