KÝ GIẢ THẾ GIỚI KÊU GỌI PHÓNG THÍCH CÁC TÙ NHÂN ĐỂ TRÁNH DỊCH.

Tin Hoàn Vũ: Ủy ban Bảo vệ Ký giả vào hôm qua đã phát động chiến dịch “Phóng thích Nhà báo” qua lời kêu gọi các nước hãy phóng thích các nhà báo bị cầm tù nhằm bảo đảm sự an toàn cho họ trong đại dịch Vũ Hán. Theo nhận định của Tổ chức Y tế Thế giới, đây là những người có nhiều nguy cơ thiệt mạng nếu nhiễm dịch Vũ Hán, vì họ không thể tự cô lập trong trại tù. Đáng sợ hơn nữa là với điều kiện khắc nghiệt trong các nhà tù của CSVN, các tù nhân này thường xuyên không được chăm sóc y tế, nên dễ thiệt mạng nếu bị nhiễm dịch. Chính vì thế, Ủy Ban này kêu gọi các nước hãy phóng thích tù nhân, đặc biệt là các nhà báo bị bỏ tù chỉ vì bày tỏ quan điểm khác biệt với các chế độ.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com