ĐTC TẶNG THỰC PHẨM VÀ VẬT DỤNG Y TẾ CHO NGƯỜI NHẬP CƯ THẤT NGHIỆP.

Tin Vatican: Theo tinh thần không bỏ rơi những người cùng khổ, những người có nguy cơ bị lây nhiễm Virus, Giáo hội đang đóng góp về tinh thần và vật chất cho những người ảnh hưởng bởi đại dịch Coronavirus và với tinh thần này, chiều ngày 04/04 vừa qua, Đức Hồng Y Krajewski, Chánh Sở Từ Thiện của Đức Thánh Cha, cùng các cộng tác viên đã mang thực phẩm và vật liệu y tế cho khoảng 1000 người nhập cư đang sống tại tòa nhà Selam ở ngoại ô Roma. Việc làm này của Đức Hồng Y Krajewski là hành động bác ái ngài đã thực hiện nhiều lần kể từ khi đại dịch bùng phát; Ngài luôn dấn thân trợ giúp những người nghèo và người vô gia cư ở khu vực Vatican.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com