ĐỨC HỒNG Y PELL ĐƯỢC PHỤC HỒI DANH DỰ.

Tin Vatican: Sáng thứ ba, ngày 7 tháng 4/2020, Tòa Án Tối Cao Liên Bang Úc Châu, tại Brisbane, trong tòa không người, chánh án đại diện cho 7 chánh án qua twitter đã tuyên đọc quyết định của phiên tòa Tối cao Liên bang là: ĐHY Pell được trắng án và ngài sẽ được ra tù ngay lập tức! Đức hồng Y George Pell bị kết tội vì cho rằng Ngài lạm dụng 2 cậu ca viên 13 tuổi trong ca đoàn nhà thờ Chính tòa Melbourne vào năm 1996, khi ngài mới được bổ nhiệm làm Tổng Giám mục Melbourne trong một lần dâng lễ đầu của ngài tại nhà thờ chính tòa. Cần nhắc lại, một trong hai cậu bé đó đã chết vì nghiện ma túy, trước khi chết cậu có nói với mẹ là cậu không bị lạm dụng! Một ký giả lão thành ở Melbourne cho rằng đây là việc làm bỉ ổi của đài Truyền hình ABC và cảnh sát Melbourne cố tình hạ uy tín ĐHY và làm ô danh giáo hội Công giáo!

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com