TẤM KHĂN LIỆM THÀNH TORINO.

Tin Nước ÝNgười Công Giáo trên toàn thế giới được mời để thông công cầu nguyện trước tấm khăn liệm xác Chuá Giêsu, nay được lưu giữ ở thành Torino, được phát sóng trực tuyến vào ngày Thứ Bảy Tuần Thánh vừa qua để cầu cho đại dịch Coronavirus chấm dứt. Tấm khăn liệm, ghi dấu một người bị đóng đinh và đã được tôn sùng qua nhiều thế kỷ như là tấm khăn liệm xác của Chúa Kitô. Đức Tổng Giám Mục Cesare Nosiglia chủ sự nghi thức cầu nguyện này nơi Nhà thờ Chính toà Thánh Gioan Tẩy Giả ở Torino, nói rằng, ngài đã lắng nghe hàng ngàn yêu cầu để được tôn kính tấm khăn liệm giữa cuộc khủng hoảng dịch tễ toàn cầu mà đến nay đã cướp đi vô số sinh mạng. Thành phố Torino, nơi lưu giữ tấm khăn liệm, nằm ở phía Tây Bắc nước Ý, không xa tâm chấn của nạn dịch Coronavirus, đã cướp đi hơn 16,000 sinh mạng.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com