PHÉP LẠ THÁNH THỂ TẠI LEGNICA NƯỚC BA-LAN.

Tin Giáo Hội Ba-Lan: Suốt 4 năm qua, trong một nhà nguyện của đền thánh dâng kính thánh Giacinto Odrowaz ở Legnica, phía Tây nước Ba-Lan, rất đông tín hữu hành hương cầu nguyện trước một mặt nhật có Mình Thánh với các vết máu. Nhiều người được ơn lành bệnh, được ơn hoán cải, thay đổi đời sống và thăng tiến trong đời sống đức tin. Cho đến nay đã có hơn 130 phép lạ Thánh Thể được Giáo Hội công nhận. Phép lạ Thánh Thể được bắt đầu ở Lanciano vào khoảng năm 750. Một đan sĩ nghi ngờ về sự hiện diện thật sự của Chúa Giêsu Kitô trong Thánh Thể. Khi đọc lời truyền phép, ngài đã nhìn thấy bánh và rượu được truyền phép trở thành thịt và máu. Các phân tích khoa học đã cho kết quả đó là thịt và máu của con người. Thành phố Legnica có nhà thờ bằng gạch đỏ với tháp chuông cao 75 mét, được xây dựng vào đầu những năm 1900 để dâng kính thánh Giacinto Odrowaz qua đời năm 1257. Rất nhiều người trên khắp nước Ba-Lan và ở nước ngoài đã đến đền thánh này kính viếng phép lạ.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com