TƯƠNG QUAN GIỮA TÒA THÁNH VÀ TRUNG CỘNG.

Tin Vatican: Mặc dù trong gần 2 năm qua, từ sau khi ký kết hiệp định tạm thời giữa Tòa Thánh và Trung cộng về việc bổ nhiệm các Giám Mục, chỉ có một vài bổ nhiệm GM mới được thực hiện và vẫn còn nhiều “trục trặc” từ phía nhà cầm quyền Trung cộng, nhưng có thể Tòa Thánh sẽ gia hạn Hiệp Định này. Trong bối cảnh đó, được tin hôm 9-6-2020: Đức Cha Phêrô Lâm Gia Thiện, 86 tuổi, đã chính thức nhận chức vụ TGM giáo phận Phúc Châu tỉnh Phúc Kiến, sau khi được nhà cầm quyền Trung cộng công nhận. Tổng giáo phận Phúc Châu được coi là giáo phận đông tín hữu Công Giáo và giầu nhất tại Hoa Lục, với khoảng 300 ngàn giáo dân, 120 LM và hơn 500 nữ tu, nhưng giáo phận này từ nhiều năm nay ở trong tình trạng phân rẽ giữa cộng đoàn hầm trú và cộng đoàn chính thức. Từ sau khi ký hiệp định giữa Tòa Thánh và Trung cộng hồi tháng 9-2018, cho đến nay mới có 2 GM được chọn tại Hoa Lục mà ĐTC Phanxicô chính thức bổ nhiệm: Vị thứ nhất là Đức Cha Antôn Diệu Thuận, 54 tuổi, tân GM giáo phận Tể Ninh tỉnh Nội Mông.Vị thứ hai là Đức Cha Stephanô Tư Hồng Vĩ 44 tuổi, tân GM Phó giáo phận Hán Trung tỉnh Thiểm Tây.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com