HOA KỲ BẢO TRỢ CHO 2 TÙ NHÂN TÔN GIÁO VIỆT NAM.

Tin Hoa Kỳ: Uỷ Hội Hoa Kỳ về Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế vừa công bố bản phúc trình đặc biệt về tù nhân lương tâm tôn giáo ở Việt Nam, trong đó nêu 2 trường hợp tiêu biểu là tín đồ Phật giáo Hòa Hảo Nguyễn Bắc Truyển và Mục sư Tin Lành Tây Nguyên A Đảo. Đây là 2 tù nhân tôn giáo của Việt Nam trong danh sách 14 tù nhân lương tâm tôn giáo trên thế giới vừa được các Uỷ viên của Uỷ Hội Hoa Kỳ về Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế bảo trợ. Bản phúc trình ngày 9/6/2020 của Uỷ Hội Hoa Kỳ về Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế cho biết trong số hơn 250 tù nhân lương tâm tại Việt Nam, ước tính có một phần ba bị bỏ tù vì có liên quan đến hoạt động cho tự do tôn giáo hay niềm tin tôn giáo, gồm cả Công Giáo, Tin Lành và Hòa Hảo. Trong danh sách của Uỷ Hội Hoa Kỳ về Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế hiện có tất cả 28 nạn nhân tôn giáo Việt Nam đang bị giam cầm, trong đó phần lớn theo Phật giáo Ân Đàn Đại Đạo và Hòa Hảo.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com