TÀI LIỆU CỦA VATICAN VỀ BẢO VỆ THIÊN NHIÊN.

Tin Vatican: Nhân kỷ niệm 5 năm ngày Đức Thánh Cha Phanxicô ban hành Thông điệp Laudato Sì, từ 18/06/2015 đến 18/06/2020, hôm 18/06, các Thánh Bộ của Tòa Thánh đã đưa ra một tài liệu nhằm cung cấp một định hướng về cách hành động của các tín hữu Công giáo và yêu cầu mọi Kitô hữu có một mối liên hệ lành mạnh với công trình sáng tạo. Tài liệu có tựa đề “Hành trình chăm sóc ngôi nhà chung”, được “Nhóm liên Thánh Bộ của Tòa Thánh về sinh thái học toàn diện” soạn thảo. Nhóm này được thành lập năm 2015 để phân tích cách thức cổ võ và thực hiện nền sinh thái học toàn diện. Tài liệu được soạn thảo trước đại dịch Vũ Hán, tài liệu nhấn mạnh đến sứ điệp chính yếu của Thông điệp Laudato Sì, nghĩa là: Tất cả mọi thứ được kết nối, không có những khủng hoảng riêng biệt, nhưng một cuộc khủng hoảng môi trường xã hội duy nhất và phức tạp đòi hỏi một sự hoán cải sinh thái thực sự. Tài liệu cũng nói đến nước, năng lượng, khí hậu, biển và đại dương. Tài liệu cấp thiết cổ võ “nền kinh tế luân chuyển” không nhắm khai thác quá mức, cần vượt qua ý niệm “rác thải” vì tất cả đều có giá trị.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com