ĐTC CHÚC LÀNH CHO CUỘC ĐỌC KINH MÂN CÔI.

Tin Vatican: Trong sứ điệp gửi đến cuộc đọc kinh Mân Côi tiếp sức toàn cầu cho sự thánh hóa các linh mục năm 2020, Đức Thánh Cha bày tỏ sự ủng hộ của ngài đối với sự kiện được diễn ra vào ngày 19/06 và ngài chúc lành cho sự kiện này. Các đền thánh tham dự sự kiện đọc một mầu nhiệm Mân Côi vào nửa giờ đã định để cảm ơn các linh mục và xin Mẹ Maria bảo vệ các ngài. Các đền thánh đã cầu nguyện nối tiếp nhau qua các múi giờ cho đến khi toàn cầu được bao bọc trong lời cầu nguyện. Vì đại dịch Vũ Hán, những đền thánh tham gia chiếu trực tiếp giờ đọc kinh của họ, hoặc nếu không thể, thì cầu nguyện theo nhóm nhỏ trong các nhà thờ với sự tuân giữ các biện pháp để ngăn ngừa truyền nhiễm dịch bệnh. Các tín hữu tham gia bằng cách cùng cầu nguyện được chiếu trực tiếp trên Radio, Facebook và YouTube. Năm ngoái có 255 địa điểm tại 70 quốc gia tham dự cuộc đọc kinh Mân Côi tiếp sức này, nhưng năm nay các tín hữu tại 85 quốc gia đã tham gia.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com