KHÍCH LỆ VÀ AN ỦI CÁC NHÂN VIÊN HÀNG HẢI CÙNG GIA ĐÌNH HỌ.

Tin Vatican: Hôm thứ Tư 17/06, Đức Thánh Cha Phanxicô đã gửi một Sứ điệp video để thăm hỏi, chia sẻ khó khăn với các nhân viên hàng hải và gia đình của họ trong thời gian đại dịch. Trong Sứ điệp, Đức Thánh Cha nói: Đây là những thời điểm khó khăn đối với thế giới chúng ta. Công việc của anh chị em, những người làm nghề hàng hải và các ngư dân trở nên quan trọng hơn vì nó cung cấp thực phẩm và các nhu cầu chính yếu khác cho đại gia đình nhân loại. Tôi cảm ơn anh chị em về điều này. Hãy biết rằng anh chị em không cô đơn và không bị lãng quên. Công việc của anh chị em trên biển thường khiến anh chị em xa cách với những người khác, nhưng tôi gần gũi với anh chị em trong suy nghĩ, trong lời cầu nguyện của tôi và của các vị tuyên úy, các tình nguyện viên của phong trào Stella Maris. Tôi cũng muốn gửi lời khích lệ tất cả những người làm việc với anh chị em để chăm sóc mục vụ cho nhân viên hàng hải. Xin Chúa chúc lành cho mỗi người trong anh chị em, cho công việc, cho gia đình của anh chị em. Xin Đức Trinh Nữ Maria, Ngôi sao Biển, luôn bảo vệ anh chị em. Tôi cũng chúc lành cho anh chị em và cầu nguyện cho anh chị em. Xin anh chị em đừng quên cầu nguyện cho tôi. Cảm ơn anh chị em!

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com