VATICAN KÝ KẾT BẢNG GHI NHỚ TĂNG CƯỜNG HỢP TÁC.

Tin Vatican: Sau hai ngày 15 và 16/6/2020 tham dự khóa cập nhật về các biện pháp chống rửa tiền và tài trợ khủng bố dành cho các giới chức liên hệ. Đến hôm 17/6/2020, Cơ quan Thông tin Tài chính và Văn phòng Tổng Kiểm toán Vatican đã ký kết một “Bản Ghi Nhớ”. Phòng Báo Chí Tòa Thánh cho biết việc ký kết diễn ra giữa tiến sĩ chủ tịch Cơ quan Thông tin Tài chính và tiến sĩ Tổng Kiểm toán viên. Cũng theo Phòng Báo chí Tòa Thánh, tài liệu được ký kết nhằm tăng cường hợp tác bền chặt giữa hai cơ quan.“Bản Ghi Nhớ” sẽ giúp hai cơ quan hoàn thành tốt hơn các vai trò được giao: Đối với Cơ quan Thông tin Tài chính là cuộc chiến chống rửa tiền và tài trợ khủng bố, còn đối với Văn phòng Tổng Kiểm toán là cuộc chiến chống tham nhũng.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com