2 ANH EM ĐƯỢC CHỊU CHỨC LINH MỤC CÙNG NGÀY.

Tin Giáo Hội Hoa Kỳ: Hai linh mục Peyton Plessala và Connor Plessala là 2 anh em cách nhau 18 tháng tuổi ở tiểu bang Alabama, Hoa Kỳ. 2 người đáp lại tiếng gọi trở thành linh mục theo cách thức khác nhau. Nhưng cả 2 đều nhận thấy rằng chính cách giáo dục của cha mẹ đã giúp họ nhận ra và đáp lại lời mời gọi của Chúa. Như những người trẻ trong thời tiểu học, rồi trung học và sau đó là đại học, cuộc sống của họ cũng tập trung vào học hành, bạn bè, bạn gái và thể thao. Có nhiều con đường mà hai anh em nhà Plessala có thể chọn cho cuộc đời của họ, nhưng cuối cùng, vào tháng 5 vừa qua, họ đã đi đến cùng một nơi – cùng nằm sấp trước bàn thờ, dâng cuộc đời họ để phục vụ Thiên Chúa và Giáo Hội Công Giáo. Cả hai anh em cùng được thụ phong Linh Mục vào ngày 30/05 tại Nhà thờ Chính tòa – đền thánh Đức Mẹ Vô Nhiễm ở thành phố Mobile, tiểu bang Alabama – trong một Thánh lễ riêng, vì đại dịch Vũ Hán.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com