SỐ BỆNH NHÂN COVID-19 TRÊN TOÀN THẾ GIỚI VƯỢT MỨC 10 TRIỆU NGƯỜI.

Tin Y Tế Thế Giới: Theo tin từ Reuters, tính đến hôm 28/6, ngoài số bệnh nhân vừa nói, đã có gần nửa triệu người chết vì dịch Vũ Hán kể từ tháng một. Tỷ lệ nhiễm dịch Vũ Hán tăng cao là do việc nới lỏng các biện pháp cách ly. Theo Reuters, mỗi khu vực Bắc Mỹ, Mỹ Latin và châu Âu chiếm khoảng 25% các ca nhiễm.Trong khi đó, châu Á và Trung Đông mỗi khu vực chiếm tỷ lệ tương ứng là trên dưới 10%. Tới nay, có gần 500 ngàn người chết vì COVID-19, tương đương số người chết vì cúm mùa hàng năm. Người bị nhiễm dịch Vũ Hán được ghi nhận đầu tiên là hôm 10 tháng 1 ở thành phố Vũ Hán bên Tàu, trước khi các ca nhiễm và tử vong tăng mạnh ở châu Âu, rồi ở Mỹ và Nga.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com