ĐTC ĐIỆN ĐÀM VỚI CÁC TIỂU VƯƠNG QUỐC Ả-RẬP.

Tin Vatican: Trong cuộc trò chuyện mới đây với Thái tử của các Tiểu Vương quốc Ả rập, Đức Thánh Cha Phanxicô cám ơn về các viện trợ về y tế và thực phẩm cho các nước nghèo, đặc biệt là cho người dân miền Amazon của Cộng hòa Peru đang đối phó với đại dịch Vũ Hán. Đức Thánh Cha và vị lãnh đạo chính trị của quốc gia Hồi giáo đã thảo luận về các mối liên hệ chặt chẽ giữa các Tiểu Vương quốc Ả rập và Vatican, và cách củng cố các mối ngoại giao này để có thể đạt được các mục đích chung của cả hai bên. Trong cuộc trò chuyện, hai vị lãnh đạo cũng đề cập đến sự lan rộng của đại dịch Vũ Hán trên toàn cầu và những nỗ lực để chống lại đại dịch này. Từ khi bắt đầu cuộc khủng hoảng, các Tiểu Vương quốc Ả rập đã cung cấp khoảng 1000 tấn hàng cho các trợ giúp y tế và nhân đạo và giúp cho khoảng 1 triệu nhân viên y tế tại 68 quốc gia trên toàn thế giới nhằm hỗ trợ nỗ lực cho các quốc gia đang đối phó với đại dịch.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com