TÒA THÁNH KÊU GỌI ISRAEL VÀ PALESTINE MỞ LẠI CÁC CUỘC ĐÀM PHÁN.

Tin Vatican: Ngày 30/06 vừa qua, Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh, đã gặp các Đại sứ của Hoa Kỳ và Israel để yêu cầu họ mở lại các cuộc đàm phán trực tiếp với Palestine hầu đạt được hòa bình. Sau khi Thủ tướng Israel hoãn việc sát nhập vào Israel một số vùng lãnh thổ ở Bờ Tây tức WestBank mà Liên Hiệp Quốc công nhận là của người Palestine. Công việc sát nhập này dự trù được bắt đầu vào ngày 01/07 nhưng đã bị hoãn lại do sự bất đồng ý kiến trong chính quyền Israel và do áp lực từ cộng đồng quốc tế. Trong cuộc gặp gỡ Đại sứ Hoa Kỳ và Israel, Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh đã “bày tỏ sự lo ngại của Tòa Thánh về những hành động đơn phương có thể làm tăng thêm nguy hiểm cho việc tìm kiếm hòa bình giữa người Israel và người Palestine cũng như tình hình tế nhị ở vùng Trung Đông. Tòa Thánh khẳng định rằng Quốc gia Israel và Quốc gia Palestine có quyền hiện diện và sống trong hòa bình và an ninh, bên trong các biên giới được quốc tế nhìn nhận.”

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com