PHÂN ƯU

Phụ Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam Hải Ngoại

và Hội Bảo Trợ Ơn Gọi

xin thành kính phân ưu cùng tang gia của

Ông Phêrô Maria Nguyễn Quý Chức

(Thân Phụ Ông Nguyễn Quang Hưng,

Hội Phó Hội Bảo Trợ Ơn Gọi DCCT Hải Ngoại)

Ân Nhân Danh Dự

thuộc Chi Hội Các Thánh Tử Đạo, Houston, Texas

qua đời ngày 10 tháng 01 năm 2017.

Nguyện xin Thiên Chúa sớm đưa linh hồn Phêrô

về hưởng Nhan Thánh Chúa.

Xin các Hội Viên tham dự Thánh Lễ hoặc đọc 50 kinh Kính Mừng

cầu nguyện cho linh hồn Phêrô.

- Bề Trên Phụ Tỉnh : Linh Mục Đaminh Maria Nguyễn Phi Long.

- Tổng Linh Hướng Hội Bảo Trợ Ơn Gọi :

Linh Mục Phêrô Nguyễn Văn Phan.

- Hội Trưởng : Ông Ðaminh Nguyễn Văn Nhàn.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com