PHÂN ƯU

Phụ Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam Hải Ngoại

và Hội Bảo Trợ Ơn Gọi

xin thành kính phân ưu cùng tang gia của

Ông Vincentê Vũ Viết Đương

Ân Nhân Danh Dự

thuộc Chi Hội Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp,

Lafayette, Louisiana

qua đời ngày 12 tháng 03 năm 2017.

Nguyện xin Thiên Chúa sớm đưa linh hồn Vincentê

về hưởng Nhan Thánh Chúa.

Xin các Hội Viên tham dự Thánh Lễ hoặc đọc 50 kinh Kính Mừng

cầu nguyện cho linh hồn Vincentê.

- Bề Trên Phụ Tỉnh : Linh Mục Đaminh Maria Nguyễn Phi Long.

- Tổng Linh Hướng Hội Bảo Trợ Ơn Gọi :

Linh Mục Phêrô Nguyễn Văn Phan.

- Hội Trưởng : Ông Ðaminh Nguyễn Văn Nhàn.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com